Абонирай се за съобщения
Експерти
Христо Буковски
Проф. д.и.н. ст.н.с.  Диана Гергова
Доцент, д-р Веселина Кирилова Вачкова, хоноруван преподавател
Професор дфн. Георги Василев
Професор, д-р. Добрин Добрев
Проф. д-р Веселин Панайотов - декан на Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет
Акад. към Чувашкия У-тет. Христо Маджаров
Галя Маджарова
д-р Константин Златев
Тодор Ялъмов
Направи дарение
Абонирай се за съобщения
Мисъл на деня
♥ " Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него." "Учителя"